Doku.dk - OpenLaw

Home | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Support | Service | Forslag

Home
Sagen
Finans
Version
Internettet
Moduler
Support
Service
Forslag

FINANS

OpenLaw finanssystem er helt integreret i Advokatsystemet Doku/OpenLaw.

Finanssystemet indeholder en række funktioner:

bullet

Flerfirma – problematik,

bullet

Flerbruger system, dvs. flere kan bogføre samtidigt,

bullet

Centralt virksomhedsregister pr. firma,

bullet

Brugerkontrol for adgang til finanssystem,

bullet

Fri kontoplan,

bullet

Projekt tabel for afdækning af salærindtægt pr. initialer,

bullet

Afdelingstabel for afdækning af indtjeningsevne pr. afdeling/sagstype,

bullet

Posteringsjournal pr. bruger,

bullet

Kun én kassekladde til både finans -og sagsbogføring,

bullet

Komplet sags og klientstyring af posteringer,

bullet

Finanssystem integreret med time/sagsregnskab,

bullet

Indbygget fremdateringssystem

bullet

Revisionsrutine, dvs. sporing af posteringer på tværs af finanssystemet,

bullet

Afstemningsmuligheder,

bullet

Forskudt regnskabsår,

bullet

Integreret med CRM modulet, dvs. markedsførings modulet

bullet

Bogføring i flere perioder samtidigt,

bullet

Bogføring i sidste år og indeværende år samtidigt,

bullet

Bogføring i hovedfirma og underfirma foretages i samme gang,

bullet

Overførsel til sagens konto, som bevares uanset års afslutnings rutiner,

bullet

Overførsel til klientens konto, som bevares uanset års afslutnings rutiner,

bullet

Ingen månedsskiftrutine,

bullet

Tilsvars håndtering baseret på multi sagssystemet,

bullet

Valgfri bogføring af efterposteringer til en særlig finansperiode – måned 13.

bullet

Efterposteringer signaleres automatisk i indeværende års regnskab,

bullet

Standardudskrifter i form af

Kontoplan,
Råbalancer
Driftsregnskab og Status,
Kontokort,
Moms rapporter, pr. kvartal og hele året,
Overførelse til Excel regneark,
Overførsel til html,
Oversendelse af samtlige udskrifter via e-mail,

 

bullet

On-line opbevaring af 2 års regnskaber og posteringer

bullet

On-Line arkivering af udskrifter

bullet

On-line hjælp system til såvel, felter, skærmbilleder og kvik hjælp

bullet

Mulighed for udvidelser og tilføjelser af nye funktioner uden at databasen skal reetableres.

 

 

 

human hair wigs

Home | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Support | Service | Forslag

Spørgsmål eller andet omkring denne web side bedes sendt til info@doku.dk.
Copyright © 2006 Doku/OpenLaw. All rights reserved.
Sidst ændret den: 10/16/06.