Doku.dk - OpenLaw

Home | Up | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Service | Forslag

Home
Sagen
Finans
Version
Internettet
Moduler
Support
Service
Forslag

Hjælp til Doku/OpenLaw


Denne side indeholder svar på de mest typiske spørgsmål som vores brugere stiller os i hotlinien.

Du vil ofte kunne finde hjælp her:

 

bulletHvordan gør jeg ... ?
bulletHvor kan jeg finde .. ?
bulletHvorfor ikke .... ?
bulletHvem er.... ?
bulletHvad er ... ?
bulletHvornår  ... ?

lace wigs uk

   

Hvordan gør jeg ?
 

Hvordan får jeg hjælp til advokatsystemet?
Doku/OpenLaw  bruges F1 som hjælpeknap. Da manuelen både til felterne og til de nye funktioner opdateres løbende, bør du med mellemrum se, om der er sket ændringer i hjælpefunktionen. Der er on-line hjælp til felterne, skærmbilledet, systemet som sådan Derudover kan du finde, hvordan gør jeg med skærmbilleder og vejledning.

Hvordan udskriver jeg et kontokort ?
Gå ind i finanskonto og tryk på printknappen. Vælg udskrift og angiv periode fra og til.
Vælg derefter hvilken udskriftsform, printer, email, fil eller skærm.

Kan jeg udskrive alle kontoudtogene på een gang?
Gå ind i finanskonto. Angiv et tilfældigt kontonummer. Tryk på printknappen. Vælg samtlige kontoudtog og angiv periode fra og til. Vælg derefter hvilken udskriftsform, printer, email, file eller skærm.

Når jeg udskriver et kontoudtog kommer der ikke posteringer med. Årsagen er, at du ikke i datofeltet har angivet en fra og til dato.

Hvordan udskrives momsen for et givent kvartal?
Gå ind i finanskonto og tryk på printknappen. Vælg rapportnavn, Vælg enten Moms eller moms spec. Derefter vægler du om det skal være 1.,2.,3., eller 4. kvartal eller hele året
Vælg derefter hvilken udskriftsform, printer, email, fil eller skærm.  Du kan få udskrevet momsen enten som et samlet tal eller specificeret i de respektive perioder.
(Den første del af udskriften viser den aktuelle situation på indgående/udgående og afregningskontoen). Specifikationen følger.

Hvordan får jeg balancen skrevet ud?
Gå ind i finanskonto og tryk på printknappen. Vælg rapportnavn, Balance og vælg den du ønsker.

Kan jeg stemme min kassekladde af med bankens konto?
Ja, vælg printknappen i kassekladden. Vælg Kassekladde og vælg Enkelt Kassekla. totalafstemning.

Kan jeg sende emails direkte fra Doku?
Ja, du kan sende emails fra sagen eller fra finansystem. Fra sagen bruger du knappen SendEmail og fra Finans bruges udskriften, se ovenfor.

Hvordan opdaterer jeg til den seneste version af Doku/OpenLaw?
Click i hovedbilledet på Menu, således at menuen i venstre side fremkommer. Under menupunktet Opdateringer, vælges OpdateringerRDK. Du angiver nu hvilket sted på harddisken de udpakkede filer er placeret ved at bruge knappen Open RDK Path. Vælg derefter Upgrade. Når den er tilendebragt logger du ud af Doku/Openlaw. Du kan se, at datoen er skiftet til den seneste aktuelle version.


 

 

 

Back to Top

   

Hvor kan jeg finde ?

Sagens posteringer?
Du finder sagens posteringer i Sagens Konto. Dette er tilgængeligt enten fra sagen, hvor du bruger faneblad SagsKtKort eller i hovedbilledet hvor du anvende knappen SagsKt. Du indtaster sagsnummeret og du vil få vist sagens posteringer for hele den periode, hvor sagen har eksisteret.
 

Posteringer på arkiverede sager?
Se ovenfor. Der slettes ikke sagsposteringer fra Doku/OpenLaw.

Klientens posteringer?
I billedet sagens kontokort, er der en knap "Klient tabel". Tryk på denne og klientens samlede posteringer vises.

Jeg har ikke sagsnummeret, hvordan finder jeg sagen?
Du har altid et index til rådighed. Tryk på F2 eller på knappen SØG i hovedbilledet. Afhængig af hvilket billedet du har åbnet for indretter indexet sig herefter. Dvs. står du i konto tabellen, vil indexet typisk vise kontoplanen.
I sags billedet vil index'et først spørge om et par oplysninger til at identificere sagen med. Når disse er angivet vises enten sagen eller også de sager der passer på det søgte.

 

 

Back to Top

   

Hvorfor ikke  ?

Raport:
Der er ikke mulighed for at vælge et menupunkt til udskrivning af alle rapporter. Dette skyldes, at rapporterne indretter sig efter det billed brugeren aktuelt er inde i.
 

Hvorfor er klientens kontokort nummer ikke lig med sagsnummeret?
Dette skyldes ene og alene, at en klient kan have flere sager kørende. Når du opretter sagen i Sagsbilledet tildeles klienten automatisk et klientnummer som er lig med virksomhedens nummer '-' klientens nøglen i ADR tabellen. Klientens nummer er vist i sagsbilledet.


 

Back to Top

   

Hvem er ?
 

 

Back to Top

   

Hvor er ... ?

Er der grænser for hvor mange posteringer de kan være i Doku?
Nej. I finans begrænses posteringernes antal alene af årsskriftet. I sagsdelen er der ingen begrænsninger.

Hvor mange sager kan Doku/OpenLaw håndtere?
Ingen begrænsninger i antallet af sager.

Kommer det ikke til at flyde meget - tage tid inden Doku/OpenLaw finder sagen?
Nej, Doku/OpenLaw bruger en metode hvorunder sagerne findes inden for et meget meget kort tidsrum. Doku/OpenLaw er testet til at kunne håndtere 1. mill. sager.

 
Back to Top

   

Hvornår kommer det... ?

Version 8.0.1 forventer ultimo april 2007.

Back to Top

 

 

Home | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Support | Service | Forslag

Spørgsmål eller andet omkring denne web side bedes sendt til info@doku.dk.
Copyright © 2006 Doku/OpenLaw. All rights reserved.
Sidst ændret den: 10/16/06.