Doku.dk - OpenLaw

Home | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Support | Service | Forslag

Home
Sagen
Finans
Version
Internettet
Moduler
Support
Service
Forslag

Moduler:

Doku/OpenLaw leveres ikke med forskellige moduler. Doku/OpenLaw vil dække ca. 80 % af en advokatvirksomheds behov + de yderligere faciliteter som vi glæder os til at vise under en demonstration.

I Doku/Openlaw er et sædvanligt inkassomodul og vi vil i løbet af 2 måneder kunne levere en RKI integration.

Der er ikke i øjeblikket knyttet et egentlig bomodul til Doku/OpenLaw. Årsagen er, at de fleste bobehandlere allerede bruger excel regneark til disse ekspeditioner. Doku/OpenLaw kan imidlertid - rent standardmæssigt  kunne overføre sine relevante data til excel regneark. Brugerne vil på grund af designet let kunne udskrive standardbreve - masseforsendelser - i Doku/OpenLaw.

Derudover er det muligt i Doku/OpenLaw at kunne oprette een regnskabskreds pr. sag., dvs. at man vil kunne bogføre i boets konti enten fra Doku/Openlaw eller direkte i boet. Se nærmere her.

Det er vores opfattelse, at et mindre kontor har samme behov for en effektiv sagsbehandling, som et større kontor, - det er blot antallet af medarbejdere - der gør forskellen. Det mindre kontor har samme behov for rapporter og analyser af kontorets arbejdsgange som et stort kontor.

Derfor er Doku/OpenLaw designet i overensstemmelse hermed.

Doku/OpenLaw kan vokse til at håndtere et stort set ubegrænset antal sager.

 

 

Home | Sagen | Finans | Version | Internettet | Moduler | Support | Service | Forslag

Spørgsmål eller andet omkring denne web side bedes sendt til info@doku.dk.
Copyright © 2006 Doku/OpenLaw. All rights reserved.
Sidst ændret den: 10/16/06.